Art is a treat to train social animals.

Arta este o desfatare pentru a dresa animalele sociale.

Bucharest, May 2012